Η αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571

Κώστας Τσικνάκης, «Η αντιπροσωπεία των κατοίκων της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571. Σχόλια σε μια πληροφορία», Λακωνικαί Σπουδαί 20(2012), 465-470.
Lak_Sp_20(2012)Στηριζόμενος σε πληροφορίες προερχόμενες από επιστολή του παπικού νούντσιου στη Βενετία Giovanni Antonio Facchinetti προς τον καρδινάλιο Michele Bonelli, και αξιοποιώντας έγγραφα του Αρχείου της Βενετίας και τη βιβλιογραφία, ο συγγραφέας εξετάζει τις πράξεις της τετραμελούς αντιπροσωπείας που στάλθηκε από τους κατοίκους της Μάνης στη Βενετία την άνοιξη του 1571. Η αντιπροσωπεία υπέβαλε τα αιτήματά της, τα οποία έγιναν δεκτά από τη Γερουσία. Με τον τρόπο αυτό οι Μανιάτες έλαβαν πιο ενεργό μέρος στον πόλεμο εναντίον των Τούρκων, μαζί με τους Βενετούς.

Advertisements