Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η καταστροφή του από τους Βενετούς το 1570

Κώστας Τσικνάκης, «Το φρούριο του Πόρτο Κάγιο στη Μάνη και η καταστροφή του από τους Βενετούς το 1570», Λακωνικαί Σπουδαί 20(2012), 447-463.
Lak_Sp_20(2012)Στο άρθρο εξετάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατασκευάστηκε από τους Τούρκους το φρούριο του Πόρτο Κάγιο το καλοκαίρι του 1568 με στόχο τον έλεγχο των επαναστατικών δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής. Η κατασκευή του φρουρίου εμπόδιζε τις κινήσεις των Βενετών, οι οποίοι έψαχναν τρόπους να το καταστρέψουν. Ο στόχος τους επιτεύχθηκε από τον καπιτάνο του βενετικού στόλου της Αδριατικής Marco Querini στις 4 Ιουλίου 1570. Τα γεγονότα που περιγράφει ο συγγραφέας στηρίζονται σε νέες πληροφορίες, στις οποίες υπογραμμίζεται η συμβολή των κατοίκων της Μάνης στην καταστροφή του φρουρίου.

Advertisements