Άτλας της Ενετικής Μεσσηνίας

Andrea Nanetti, Atlante della Messenia veneziana : Corone, Modone, Pilos e le loro isole. Atlas of Venetian Messenia : Coron, Modon, Pylos and their islands. Άτλας της Ενετικής Μεσσηνίας: Κορώνη, Μεθώνη και νησιά τους : 1207-1500 & 1685-1715, 1η έκδοση, Imola,  LaMandragora, 2011, σ. 335, 27 cm, ISBN: 9788875863012.

nanetti_atlantemesseniaΤα νησιά και τα σημεία ελλιμενισμού της Νότιας Μεσσηνίας αποτελούσαν κομβικό σημείο των θαλάσσιων διαδρομών ανάμεσα στο Ιόνιο και το Αιγαίο Πέλαγος. Η περιοχή αυτή κατά την περίοδο των τριών περίπου αιώνων της Ενετικής κυριαρχίας (1207-1500), γνώρισε μια υψηλού επιπέδου ανάπτυξη. Οι περιοχές αυτές παρέχουν στην έρευνα εξαιρετική τεκμηρίωση, τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα γραπτών, μνημειακών και αρχαιολογικών μαρτυριών που σχετίζονται με το βενετικό κράτος της θάλασσας.

Tο βιβλίο είναι αποτέλεσμα έρευνας του A. Nanetti κατά τα έτη 1993-2009, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και Μεθόδων για τη Συντήρηση των Πολιτιστικών Αγαθών του Πανεπιστημίου της Μπολόνια, με τα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας και την 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

Περιεχόμενα:

nanetti_index1

nanetti_index2

Πηγές:
http://www.meduproject.com/wordpress/it/atlante-della-messenia-veneziana/
http://www.byzantinemuseum.gr/?nid=1413
http://searchworks.stanford.edu/view/9854882