Βενετικά στοιχεία στο κυπριακό τέμπλο

Iosif Hadjikyriakos, «Venetian elements in the iconostasis of Cyprus», Cyprus, an island culture : society and social relations from the Bronze Age to the Venetian period. Proceedings of the 9th annual conference in postgraduate Cypriot archaeology (POCA 2009) held at the Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, University of Oxford from the 19th to the 21st of November 2009, edited by Artemis Georgiou, Oxford 2012, σ. 268-283.
CyprusΣτην εργασία εξετάζονται τα στιλιστικά και μορφολογικά στοιχεία του τέμπλου στην Κύπρο, κατά τα τέλη του 15ου αιώνα μ.Χ. σε σχέση με την αρχιτεκτονική της βενετικής Αναγέννησης. Το άρθρο αποτελεί προσπάθεια κατανόησης της προέλευσης του τέμπλου στο νησί και της ανάπτυξής του στη μορφή που είναι σήμερα.

Advertisements