Το πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου στο Ναύπλιο το 1449

Diana Wright, «The fair of Agios Demetrios of 26 October 1449: Byzantine-Venetian relations and land issue in mid-century», Byzantine and Modern Greek Studies 37.1 (2013), 63-80.

Ένα αυτοβιογραφικό κείμενο του 1451 γραμμένο σε πολιτικούς στίχους από έναν ανώνυμο Έλληνα (δημοσιευμένο από τον Γ. Χώρα το 1998), περιγράφει την εμπειρία του από τη βυζαντινή και τη βενετσιάνικη δικαιοσύνη ως αποτέλεσμα ενός περιστατικού που συνέβη στο Ναύπλιο στο πανηγύρι του Αγίου Δημητρίου το 1449. Δύο σύγχρονες αναφορές από το Άργος και το Ναύπλιο στη Βενετία διηγούνται ένα παρόμοιο περιστατικό στο ίδιο πανηγύρι, και δίνουν μια ευρύτερη προοπτική στο θέμα. Μαζί τα τρία έγγραφα παράγουν μια εντυπωσιακή εικόνα του Ναυπλίου και του Άργους, τις μεταξύ τους εχθρότητες και τους ανταγωνισμούς , τις κοινωνικές τάξεις, την οικονομία καθώς και τις σχέσεις με το Δεσποτάτο του Μορέως.
Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/3074095/_The_fair_of_Agios_Demetrios_of_26_October_1449_Byzantine-Venetian_relations_and_land_issue_in_mid-century_ 

Advertisements