Κεφαλληνιακά Χρονικά 14 (2013)

Κεφαλληνιακά Χρονικά 14(2013) Αφιέρωμα στη μνήμη της ζωγράφου Ντιάνας Αντωνακάτου.

KefalliniakaChronika_14(2013)Από τα άρθρα που φιλοξενούνται στον τόμο, τα ακόλουθα εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:
Καραθανάσης Αθ. Ε., Κεφαλλήνες στα ελληνικά κολλέγια της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), Κεφαλληνιακά Χρονικά 14(2013), 61-82.
Μοσχονάς Ν.Γ., «Ότι το βιβλίον έτζι καλούμενον χρυσσούν θέλει κατακαυθῆ», Κεφαλληνιακά Χρονικά 14(2013), 83-94.
Μοσχονάς Στέργιος, Η εντολή διοίκησης στον Προνοητή Άσου Nicolò Pizzamano (1609), Κεφαλληνιακά Χρονικά 14(2013), 529-544.
Αντζουλάτος Γεώργιος Φ., Ειδήσεις για τη βιβλιοθήκη της μονής των Αγίων Φανέντων, Κεφαλληνιακά Χρονικά 14(2013), 545-566.
Κατερέλος Διονύσιος, Οι αγροληψίες της μονής Αγίας Παρασκευής Ταφιού και τα ενοίκια («πάκτα») αυτών σε «ενθύμηση» του 1632, Κεφαλληνιακά Χρονικά 14(2013), 567-578.

Advertisements