Οι πρεσβείες ως θεσμός διαμόρφωσης κοινωνικών και οικονομικών ιεραρχιών

Φώτης Μπαρούτσος, «Διάλογος μεταξύ τοπικών ελίτ και κεντρικής βενετικής εξουσίας. Οι πρεσβείες ως θεσμός διαμόρφωσης κοινωνικών και οικονομικών ιεραρχιών», Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Ρέθυμνο, 10-13.12.2008, Αθήνα 2012, σ. 261-289.

BarutsosΣτην κατηγορία πρεσβείες εντάσσονται αρκετά είδη συλλογικών αναφορών προς τα σώματα διακυβέρνησης της Βενετίας. Το ενδιαφέρον του σ. εστιάζεται «στις κατεστημένες Συνελεύσεις (università ή communità) χριστιανών υπηκόων του νότιου τμήματος του Θαλάσσιου κράτους (stato da mar), που θεσμικά απευθύνονταν στη Βενετία» ζητώντας τη συνδρομή της στα αιτήματά τους. Αντικείμενο του άρθρου, το οποίο στηρίζεται σε 85 πρεσβείες, κυρίως του 16ου αιώνα, των οποίων το κείμενο έχει πλήρως δημοσιευτεί σε παλαιότερες μελέτες, είναι η θεσμική όψη των πρεσβειών, η καταγραφή και η ταξινόμηση των αιτημάτων που περιλαμβάνονται σε αυτές, μέσα από τα οποία αποκαλύπτονται τα θέματα που απασχόλησαν τα δύο μέρη, τη Βενετία και τις κτήσεις της, κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Το άρθρο διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://hdoisto.gr/download.php?fgr=conference2008_proceedings_v2.pdf

Advertisements