Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014

Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών . Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία 5th European Congress of Modern Greek Studies
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature
(Θεσσαλονίκη, 2 – 5 Οκτωβρίου 2014 / Thessaloniki, 2 – 5 October 2014)

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τα Τμήματα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει το Ε΄ πανευρωπαϊκό Συνέδριο νεοελληνικών σπουδών από 2 έως και 5 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη (άφιξη των συνέδρων την 1η και αναχώρηση την 6η Οκτωβρίου).

Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων

Από τις ανακοινώσεις οι παρακάτω εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Χρήστος Αποστολόπουλος, Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκμήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού.

Günther S. Henrich, Ακόμα ένα –αποσπασματικό– έργο του Γ. Χορτάτση: «Η Ξεχασμένη Νύφη».

Γιώργος Καλλίνης, Απόκοπος του Μπεργαδή. Ένα αινιγματικό ποιητικό όνειρο.

Τάσος Α. Καπλάνης, Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14ος-16ος αι.).

Ουρανία Καραγιάννη, Η οικογένεια Λοράντο και η διαδρομή της από τον Χάνδακα στη Βενετία: μια περίπτωση διαπολιτισμικής τεκμηρίωσης του οικογενειακού και υλικού τους βίου (17ος αι.).

Tatiana Markaki, Cultural transfers and social ruptures in Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seventeenth-century Candia.

Μαρίνα Ροδοσθένους-­‐Μπαλάφα, Το θέμα της φιλίας κατά την κονταρομαχία: Ρήξεις και συνέχειες στην κορναρική και ομηρική παράδοση.

Ρομίνα Τσακίρη, Συνέχειες και ρήξεις στην τιμωρία στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (13ος-­‐17ος αι.).

Ελένη Τσουραπά, Il buon governo: σχεδιάζοντας το σύστημα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγμα της Κρήτης (13ος-17ος αι.)

Advertisements