Από το Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (1757)

Από το Κάστρο Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι (1757-2007). Η βενετική κυριαρχία στην Κεφαλονιά (1500-1797), Συνέδριο Ιστορίας, Αργοστόλι 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, τ. Α΄-Β΄, Αργοστόλι 2010.

ArgostoliΤο συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Αργοστόλι το 2007 για τα διακόσια πενήντα χρόνια από τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς από το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου στο Αργοστόλι. Οι δημοσιευμένες ανακοινώσεις αφορούν τη μεταφορά της διοικητικής έδρας και τους λόγους που η Βενετία αποφάσισε τη μεταφορά, τον χώρο και τους κατοίκους του Αργοστολίου τον 18ο αιώνα, την κίνηση του λιμανιού και την εμπορική δραστηριότητα, τους ναούς και τη θρησκευτική ζωή του Αργοστολίου. Εξετάζονται επίσης γενικότερα ζητήματα που αφορούν την Κεφαλονιά, όπως οι παλαιότερες πρωτεύουσές της, ο κεφαλληνιακός μοναχισμός του 18ου αιώνα, η γυναίκα της Κεφαλονιάς τον 16ο-18ο αιώνα, οι χαρτογραφικές απεικονίσεις του νησιού, η έννοια της πόλης, αλλά και θέματα που αφορούν γενικότερα τα νησιά του Ιονίου, όπως το δίκαιο και η δικαιοσύνη.

Περιεχόμενα τόμων:

Τόμος Α΄

Νίκος Μοσχονάς – Γεώργιος Πηλείδης – Σέργιος Μοσχονάς, Translatio regiminis Cefaloniae. Το ζήτημα της μεταφοράς της διοικητικής έδρας της Κεφαλονιάς, σ. 21-35.

Δέσποινα Βλάσση, Από το Κάστρο στο Αργοστόλι «για το καλό των υπηκόων και το συμφέρον της Γαληνοτάτης», σ. 36-47.

Γεράσιμος Πεντόγαλος, Αργοστόλι 1757. Ο χώρος και οι κάτοικοι, σ. 48-59.

Γεώργιος Μοσχόπουλος – Χρήστος Χαρμπίλας, Ο πρώτος βενετός διοικητής (provvetitore) της Κεφαλονιάς μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας στο Αργοστόλι, σ. 60-63.

Νικόλαος Μαραγκάκης, Από την πόλη της Κεφαλληνίας (La cita di Cefalonia) στο Αργοστόλι, σ. 64-83.

Σταματούλα Ζαπάντη, Υπόμνημα της Κοινότητας Κεφαλονιάς προς τον Δόγη τον Ιούλιο του 1637 για οχύρωση του Αργοστολίου σε ρόλο διοικητικού κέντρου, σ. 84-95.

Πέτρος Πετράτος, Αργοστόλι: Ετυμολογική επισκόπηση – Μια άλλη ετυμολογική προσέγγιση, σ. 96-105.

Γερ. Βλάχος, Αφίξεις ιστιοφόρων στο Αργοστόλι – Ιούνιος 1796/Ιούλιος 1797. Προέλευση/προορισμός, σημαίες, πορτάδα, φορτία και ναυτικοί. Η πόλη και ο λιμένας Αργοστολίου, σ. 106-126.

Νικόλαος Καρπούζης, Πληροφορίες για εμπορική δραστηριότητα στο Αργοστόλι κατά τον ΙΖ΄ αιώνα, σ. 127-141.

Sonia Anderson, Andrea Morosini, Proveditore of Cephalonia 1621-3, and his treatise on the island (1628), σ. 142-150.

Σοφία Νεοφύτου, Από την αρχαία Κράνη στο Αργοστόλι της βενετικής περιόδου. Βιβλιογραφική προσέγγιση, σ. 151-170.

Ε. Πολλάτου, Ενα Κάστρο, ένα επίνειο και οι αδικημένοι: Προσπάθεια προσέγγισης του «1757» μέσα από την ανθρωπολογία του τοπίου, σ. 171-180.

Ευγενία Λιοσάτου, Οι ιταλιστί καταγραφές εις το «Βραβίον Παλαιόν τις εκλησίας Αγίας Τριάδος», σ. 181-199.

Νίκος Τόμπρος, Μοναστηριακές αποτυπώσεις και διαπιστώσεις για τον κεφαλληνιακό μοναχισμό του 18ου αιώνα, σ. 200-214.

Σπυρίδων Πλουμίδης, Όψεις της ιστορίας των γυναικών της Κεφαλονιάς (16ος-18ος αιώνας), σ. 215-223.

Ηλίας Τουμασάτος, Η έννοια της πόλεως στο θέατρο του Πέτρου Κατσαΐτη (Κεφαλληνία, circa 1720), σ. 224-232.

Ιωάννης Βολανάκης, Μεταβυζαντινές εικόνες από τον Ναόν της Παναγίας Ευαγγελιστρίας του Κάστρου Αγίου Γεωργίου Κεφαλληνίας, σ. 233-250.

Τόμος Β΄

Ιωάννης Μεσολωρᾶς, Αρχεία της προσεισμικής εκκλησίας της Αγίας Τριάδος Αργοστολίου, σ. 7-25.

Παναγιώτα Μοσχονά, Η έξωθεν μαρτυρία για το Αργοστόλι στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, σ. 26-34.

Κωνσταντίνος Πανίτσας, Η μετεξέλιξη του επινείου «Αργοστόλι» σε πόλη: 18ος-19ος αιώνας. Συνοπτική ιστορική και οικονομική διερεύνηση με ιδιαίτερη έμφαση στον 19ο αιώνα και στην βιοτεχνία, σ. 35-43.

Γεράσιμος Γαλανός, Οι μεταφορές (λιτανείες) του σκηνώματος του Αγίου Γερασίμου στο Αργοστόλι κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας και Αγγλοκρατίας στην Κεφαλλονιά, σ. 44-50.

Θεοδόσης Πυλαρινός, Από τα κάστρα στις Σκάλες (λογοτεχνικές μαρτυρίες για μεταφορά πόλεων και μετακινήσεις πληθυσμών), σ. 51-57.

Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Η ιστορική τοπική, παλαιότερη και νεότερη, βιβλιογραφία για τη μεταφορά (1757) της πρωτεύουσας της Κεφαλονιάς από το Κάστρο του Αγ. Γεωργίου στο Αργοστόλι, σ. 58-65.

Διονύσιος Γαρμπής, Στοιχεία για την κοινωνία του Αργοστολίου κατά τα έτη 1635-1642 στις πράξεις του νοτάριου Ραφαήλ Πινιατόρου, σ. 66-134.

Γεράσιμος Μπάλλας, Πληροφορίες για ναούς στην περιοχή του Αργοστολίου, στα χρόνια της βενετικής κυριαρχίας, σ. 135-145.

Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Αργοστόλι 1757-1797. Σαράντα χρόνια πρωτεύουσα της ενετοκρατούμενης Κεφαλονιάς. Η Δυναμική του «άλλου δόγματος», σ. 146-160.

Ευάγγελος Λιβιεράτος, Σχήματα και ονόματα της Κεφαλονιάς. Χαρτογραφικές απεικονίσεις μέχρι τον 18ο αι., σ. 161-185.

Σπύρος Λουκάτος, Αργοστόλι: Η πρώτη δεκαετία μετά την κατάλυση της Βενετοκρατίας, 1797-1807, σ. 186-207.

Ντιάνα Αντωνακάτου, Οι πρωτεύουσες της Κεφαλληνίας από την αρχαιότητα έως σήμερα, σ. 208-221.

Σπύρος Γασπαρινάτος, Το δίκαιο και η δικαιοσύνη επί Βενετοκρατίας στα νησιά του Ιονίου πελάγους, σ. 222-234.

Αγγελο-Διονύσης Δεμπόνος, Η γενέθλιος πράξη της κεντρικής πλατείας Αργοστολίου 1829, σ. 235-251.

Advertisements