Κεφαλονίτικη Πρόοδος, τεύχη 10, 11, 12 (Απρίλιος-Δεκέμβριος 2014)

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περίοδος Β΄, τεύχη 10 (Απρίλιος-Ιούνιος 2014), 11 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2014), 12 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014).

Στην ύλη του τριμηνιαίου περιοδικού ιστορίας, λαογραφίας, τέχνης και επικαιρότητας που εκδίδεται από την Αμαλία Βουτσινά ξεχωρίσαμε τις ακόλουθες μελέτες που εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 10 (2014)

Γεώργιος Αντζουλάτος, «Έκαμε ο Θεός ένα συσσεισμόν…». Δύο ανέκδοτες ενθυμήσεις για τον σεισμό του 1767 στην Κεφαλονιά, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 10 (2014), 7-10.

Ν.Γ. Μοσχονάς, Διά να συνοικήση με την πρέπουσαν υπακοήν, ειρήνην και ομόνοιαν, ως έταξε του Θεού […],Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 10 (2014), 23-24.

Παναγιώτης Καγκελάρης, Κεφαλονίτικα επώνυμα. Μετεξέλιξη και καθιέρωση των προσωνυμίων, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 10 (2014), 34-36 και 11 (2014), 9-12.

Διονύσιος Γαρμπής, Το τοπωνύμιο Λανού στις ιστορικές πηγές. Μια υπόθεση για την ετυμολογική προέλευσή του, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 10 (2014), 47-50.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 11 (2014)

Σταματούλα Ζαπάντη, Οικογένειες της Κεφαλονιάς. Η αρχή, η προέλευση και οι μεταβολές του στον ιστορικό χρόνο, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 11 (2014), 5-8.

Κωνσταντίνος Μονοκρούσος, Νεόφυτος Κολοκυθάς επίσκοπος Κεφαλληνίας και Ζακύνθου (1582-1590), Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 11 (2014), 13-15.

Παναγής Καλλιακούδης, Σωφρόνιος Μακρής. Ο ιερωμένος μικράς παιδείας αλλά μακράς ευεργετικής πνοής, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 11 (2014), 16-18.

Πέτρος Πετράτος, Η ευεργετική δράση του Κεφαλονίτη διαφωτιστή Σπυρίδωνα Ασάνη σε Μακεδονία, Θεσσαλία και Κωνσταντινούπολη, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 11 (2014), 19-22.

Γεράσιμος Μπάλλας, Ένα μικρό ξεχασμένο εκκλησάκι στα Δαυγάτα, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 11 (2014), 23-27.

Ιωάννης Μεσολωράς, Παναγία η Ζαπάνταινα. Η γκρεμισμένη από τους σεισμούς του 1953 και ανεγειρόμενη εκκλησία της Παλιάς Σκάλας των Πρόννων, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 11 (2014), 31-35.

Τάκης Τόκκας, Σύντομη αναφορά στο «παλάτι» του κόντε Χωραφά, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 11 (2014), 36-38.

Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 12 (2014)

Σταματούλα Ζαπάντη, Η ανέλιξη της κεφαλονίτικης «ευγένειας» από τον 16ο αι. έως το Libro d’oro του 1799. Ιστορική πραγματικότητα και μυθεύματα, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 12 (2014), 9-12.

Γεώργιος Αντζουλάτος, Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Κεφαλονιά του 18ου αιώνα, 13-16.

Νικόλαος Μαραγκάκης, Ροβέρτος Γυισκάρδος και Φισκάρδο, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 12 (2014), 17-21.

Ιωάννης Μεσολωράς, Παναγία η Ζαπάνταινα. Η γκρεμισμένη από τους σεισμούς του 1953 και ανεγειρόμενη εκκλησία της Παλιάς Σκάλας των Πρόννων, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 12 (2014), 22-26.

Παναγής Αλιπράντης, Η Παναγία η Γαρδελιώτισσα στη Λακήθρα. Μαρτυρίες για την ιστορική εκκλησία του 17ου αι. και το χρονικό της τελευταίας ανοικοδόμησής της, Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος, περ. Β΄ 12 (2014), 27-30.

.