Οι πράξεις του νοταρίου Κέρκυρας Νικολάου Γεράσιμου

Αικατερίνη Ζαρίδη – Σπυρίδων Μιχαλέας, «Οι πράξεις του νοταρίου της πόλεως Κέρκυρας Νικολάου Γεράσιμου (1566-1568)», Δωδώνη Ιστορία και Αρχαιολογία 38-40 (2008-2013), 121-167.

Dodoni-38-40Ο ιερέας Νικόλαος Γεράσιμος, γνωστός στις πηγές ως ιερέας τουλάχιστον από το 1545 έως το 1569, ασκούσε, παράλληλα με την ιερουργία σε διάφορους ναούς της πόλης και των προαστίων της Κέρκυρας, και την τέχνη του νοταρίου. Από τις πράξεις που συνέταξε έχει διασωθεί σπάρασμα καταστίχου 20 συνολικά φύλλων, το οποίο φυλάσσεται στα Αρχεία Νομού Κέρκυρας, με την ένδειξη Διάφοροι Συμβολαιογράφοι, φάκελος 9, βιβλίο 1.
Σε αυτό περιλαμβάνονται 68 συνολικά πράξεις της περιόδου από 20 Μαΐου 1566 έως 7 Μαρτίου 1567. Σε νεότερη χειρόγραφη σημείωση στην αρχή του καταστίχου αναφέρεται ότι αυτό περιλάμβανε πράξεις έως τις 21 Οκτωβρίου 1568, οι οποίες πιθανόν υπήρχαν σε φύλλα τα οποία έχουν πλέον εκπέσει.
Οι πράξεις εκδίδονται διπλωματικά. Της έκδοσης προηγείται σύντομη εισαγωγή, και έπονται γλωσσάρι, βιβλιογραφία και φωτογραφίες τεσσάρων σελίδων του καταστίχου.

Advertisements