Το λατινοκρατούμενο Ναβαρίνο

Φωτεινή Πέρρα, «Πτυχές της ιστορίας της λατινοκρατούμενης Μεσσηνίας: Η περίπτωση του Ναβαρίνου/Port de Jonc», στον τόμο Μεσσηνία: Συμβολές στην Ιστορία και στον Πολιτισμό της, επιμ. Α. Ν. Δουλαβέρας – Ι. Κ. Σπηλιοπούλου, εκδόσεις Παπαζήση, 2012, σ. 425-438.

MessiniaΗ μελέτη αναφέρεται στη λατινοκρατούμενη Μεσσηνία και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ναβαρίνου κατά την περίοδο της φραγκικής (1209-1423) και της βενετικής κατοχής (1423-1460 και 1686-1715). Δίνεται με συντομία το περίγραμμα της ιστορίας του Ναβαρίνου και περιγράφεται η κοινωνική και οικονομική εικόνα της περιοχής.

Παρούσιαση έκδοσης-περιεχόμενα: http://www.best-tv.gr/news/politistika/9104-messinia-simboles-stin-istoria-kai-ton-politismo-tis.html

Advertisements