Όταν το θανατικό άραξε στη Λευκάδα

Ευτυχία Δ. Λιάτα, «Μέρες του 1743. Όταν το θανατικό άραξε στη Λευκάδα», Επετηρίς Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, 12 (2009-2011), 39-112.

epetiris_12Η μελέτη αναφέρεται στις μέρες της πανώλης του 1743 και στη μέριμνα των αρχών να περιορίσουν το κακό.

Πηγές:
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών: http://lefkadika.gr/news/2014-02-25.html
http://lefkadika.gr/publications/epetirides/epetiris_12.html

Advertisements