Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Αμαρίου Κρήτης

Ασπασία Παπαδάκη, «Κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην περιοχή Αμαρίου κατά την ύστερη βενετική περίοδο (16ος-17ος αι.)», Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου: Η επαρχία Αμαρίου από την αρχαιότητα έως σήμερα (27-31 Αυγούστου 2010), τ. Α΄, επιμ. Στέργιος Μιχ. Μανουράς, Αθήνα 2014, σ. 439-448.

amarionΗ σ. στηριζόμενη στις εκδεδομένες πράξεις του νοταρίου Μανόλη Βαρούχα, ο οποίος έζησε και εργάστηκε στο Μοναστηράκι Αμαρίου στα τέλη του 16ου αιώνα, και αξιοποιώντας τις περιεχόμενες στις πράξεις πληροφορίες, διερευνά το θέμα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην περιοχή, στην οποία, όπως η ίδια παρατηρεί «η κτηνοτροφία έπαιζε δευτερεύοντα ρόλο, παρόλο που η φύση του εδάφους θα έπρεπε να επηρεάζει ευνοϊκά τη μεγαλύτερη ανάπτυξή της».

Advertisements