Η απήχηση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στον ευρωπαϊκό κόσμο. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης

Πρακτικά της Επιστημονικής Συνάντησης «Η απήχηση της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στον ευρωπαϊκό κόσμο», (Ναύπακτος, 13 Οκτωβρίου 2012), επιμέλεια Κώστας Γ. Τσικνάκης, Αθήνα-Βενετία 2013 [Ελληνικο Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Ιδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη -Συνέδρια – 16], σ.  258, 17Χ24 εκ., ISBN: 978-960-7743-65-7

NaupaktosAtti dell’incontro scientifico “L’ecco della battaglia di Lepanto nel mondo Europeo (Nafpaktos, 13 ottobre 2012), a cura di Kostas G. Tsiknakis, Atene-Venezia 2013 [Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia – Fondazione Demetrio e Aegli Botsaris – Convegni – 16].

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, σ. 9-10.

Χαραλαμπος Μπούρας, Χαιρετισμός,  σ. 11.

Χρύσα Μαλτέζου, Εναρκτήρια ομιλία, σ. 13-14.

Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Ιδεολογικές επιβιώσεις της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στον ισπανικό κόσμο, σ. 17-51.

Κώστας Γ. Τσικνάκης, Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και οι επαναστατικές κινήσεις στον ελληνικό χώρο, σ. 53-89.

Gino Benzoni, E dopo? Tra mitizzazione e disincanto, σ. 91-109.

Εusebi Ayensa, The naval battle of Nafpaktos (1571) and its significance in the history and literature of Catalonia,  σ. 111-122.

Christine V. Pennison, The Grand duchy of Tuscany’s contribution to the battle of Lepanto and, in particular, that of the Order of the Knights of St. Stephen. A preliminary survey of sources in the archive of the Order, σ. 123-136.

Antonio Rigo, Profetizzare Lepanto, σ. 139-156.

Γωγώ K. Βαρζελιώτη, Δραματουργικά και λογοτεχνικά κείμενα στον απόηχο της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Η περίπτωση του Antonio Molino, σ. 157-165.

Μαρία Καζανάκη-Λάππα, Το Κουμπατιμέντο Κουρτζουλαρίου. Οι απεικονίσεις της ναυμαχίας της Ναυπάκτου στη μεταβυζαντινή ζωγραφική, σ. 167-186.

Παναγιώτης K. Ιωάννου, Η ναυμαχία της Ναυπάκτου στα έργα των ζωγράφων Αντώνιου Βασιλάκη (l’Aliense), Βελισσάριου Κορένσιου (Belisario Corenzio) και Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco), σ. 187-210.

Χάρις Καλλιγά, Έντυπα φυλλάδια με ποιήματα για τη ναυμαχία της Ναυπάκτου στις συλλογές της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, σ. 211-224.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δέςποινα Ερ. Βλάσση, Περιγραφή της ναυμαχίας της Ναυπάκτου από τον Βενετό Girolamo Diedo (31 Δεκεμβρίου 1571), σ. 227-258.

Advertisements