Η προσωπογραφία της Eλληνολατινικής Aνατολής. Οι άνθρωποι και η εποχή τους

Μεταπτυχιακό σεμινάριο «Ο Ελληνολατινικός Κόσμος (13ος-18ος αι.)» Έτος Β΄.
prosopografiaΤμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών / Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία) σε συνεργασία με το Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού
της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Η προσωπογραφία της Eλληνολατινικής Aνατολής. Οι άνθρωποι και η εποχή τους

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2014-2015. 1 Δεκεμβρίου 2014 – 26 Ιανουαρίου 2015, Δευτέρα, 12.00-14.45, Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σκουφά 45.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Advertisements