Θησαυρίσματα-Thesaurismata 43 (2013)

Thesaurismata-43(2013)Ο τόμος 43 των Θησαυρισμάτων, του περιοδικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, περιλαμβάνει 14 άρθρα, τα Πεπραγμένα του Ελληνικού Ινστιτούτου του έτους 2013 καθώς και σύντομο αφιέρωμα για τα «Εξήντα χρόνια από τη συμβολαιογραφική πράξη δωρεάς της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας προς το Ελληνικό Ινστιτούτο» με τη φωτοαναστατική έκδοση του πρακτικού της Συνέλευσης της Ελληνικής Κοινότητας και της συμβολαιογραφικής πράξης της 25ης Ιουλίου 1953.

Από τα άρθρα του τόμου, τα ακόλουθα εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου:

Matteo Magnani, Stratégies et finalités des suppliques et de la grâce en Crète venitienne (1364-1372), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 59-75

Angeliki Tzavara, Testamenti del notaio Giovanni de Zuanninis dalla Lepanto veneziana (1459-1463), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013),  77-92.

Ludivine Voisin, L’église de Chypre dans les années 1460-1480 d’après la correspondance de Benedetto Soranzo, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 93-126.

Emmanuelle Pujeau, Préveza, de l’échec (1538) au succès (1605), les leçons de l’ Histoire ? Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 127-154.

Παναγιώτα Τζιβάρα, Oμώνυμοι γραφείς και νοτάριοι στον 16ο αιώνα. Η περίπτωση του Αλέξιου Τρουμπάτζη, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 155-175.

Georgios Ploumidis, Testimonianze di ricchezza a Costantinopoli XVI-XVIII secoli, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 177-192.

Νάσα Παταπίου, Οι περιπέτειες του Θωμά Στράμπαλη του Διομήδη. Νέα στοιχεία για την κυπριακή οικογένεια Στράμπαλη, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 193-219.

Αθανάσιος Α. Δολαπτσόγλου, Η επέμβαση της βενετικής λογοκρισίας υπέρ των ορθοδόξων το 1644, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 221-232.

Σπύρος Καρύδης, Οι Κρητικοί ζωγράφοι Μόσκοι. Νέα στοιχεία για τη ζωή και την καλλιτεχνική τους δραστηριότητα, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 233-276.

Σταύρος Δ. Γριμάνης, Ο Μεθόδιος Μορώνης και οι αιτιάσεις των καθολικών εναντίον των ορθοδόξων της Βενετίας (1677-1679), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 277-344.

Δέσποινα Ερ. Βλάσση, Η μονή της Παναγίας της Παλαιόπολης Κέρκυρας και η μητρόπολη Φιλαδελφείας. Στοιχεία από το αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας (17ος-19ος αι.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 345-502.

Adriano Cattani, Da Corfù per la via di Otranto. Un collegamento commerciale e postale, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 43 (2013), 503-510.

Advertisements