Η διαχείριση της βίας στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα

Katerina Konstantinidou , «Dealing with Violence in Venetian Corfu (17th-18th c.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 11 (2014), 89-106.

Η μελέτη εξετάζει στον τρόπο με τον οποίο η βενετική πολιτεία επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο ποικίλες εκδηλώσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού βίου, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φαινόμενα βίας, εστιάζοντας στον χώρο της Κέρκυρας.

Advertisements