Κοινοτικοί θεσμοί της Ζακύνθου

Μαριάννα Κολυβά, «Κοινοτικοί θεσμοί στον αστικό και αγροτικό χώρο της Ζακύνθου (16ος αι. – 17ος αι.)», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 11 (2014), 49-68.

Η μελέτη παρουσιάζει τις λειτουργίες της Κοινότητας (Comunità) του αστικού κέντρου της Ζακύνθου, και των κοινοτήτων (Comuni) των χωριών του νησιού κατά τον 16ο και 17ο αιώνες.

Advertisements