Η λατρεία του αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα

Theodossios Nikolaidis, «Local religion” in Corfu: sixteenth to nineteenth centuries», Mediterranean Historical Review 29.2 (2014), 155-168.
Στο άρθρο ο σ. ασχολείται με το πολυμελετημένο ζήτημα της λατρείας του αγίου Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα, εστιάζοντας στην ενίσχυση της λατρείας του μετά την πολιορκία της πόλης από τους οθωμανούς το 1716, στην ιδιαίτερη τιμή που του απέδιδαν οι ορθόδοξοι, οι λατίνοι κάτοικοι του νησιού και η ίδια η Βενετία μέσω των τοπικών εκπροσώπων της, καθώς και στη διαφορετική προσέγγιση του ζητήματος από τον Αθανάσιο Πάριο.

Πηγή: http://www.tandfonline.com/toc/fmhr20/29/2#.VNOk-J2sXX4

Advertisements