Παράνομοι στην υπηρεσία ατόμων και οικογενειών στην Κρήτη

Ρομίνα Τσακίρη, «Παράνομοι στην υπηρεσία ατόμων και οικογενειών στην Κρήτη (16ος-17ος αι.): περιπτώσεις (αυτο)κατάλυσης του βενετικού κρατικού μηχανισμού. Μια πρώτη προσέγγιση», Τα Ιστορικά, τ. 31, τχ. 60 (Ιούνιος 2014), 23-52.

istorika60Στο άρθρο εξετάζεται το θέμα των έμμισθων υπηρεσιών που παρείχαν οπλισμένες περιθωριακές ομάδες αποτελούμενες από εξόριστους, φυγόδικους, ληστές, περιπλανώμενους, στρατιώτες και μπράβους, σε άτομα και οικογένειες της Κρήτης κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Τα άτομα αυτά τάσσονταν στην υπηρεσία αξιωματούχων, φεουδαρχών, ευγενών και αστών, μετείχαν στις μεταξύ τους βεντέτες και υπηρετούσαν τα άνομα συμφέροντα των κυρίων τους.

Η σ. μελετά το θέμα συνδέοντάς το με τα ανάλογά του σε άλλες περιοχές της βενετικής επικράτειας και σε άλλα κράτη της δυτικής Ευρώπης της περιόδου, διερευνά τις προσπάθειες της Βενετίας να πατάξει τις παράνομες συσπειρώσεις, χωρίς ωστόσο πάντα να το κατορθώνει, και θέτει ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα όπως: αν οι συμπεριφορές αυτές αποτυπώνουν μια κανονικότητα ή αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, σε ποιο βαθμό η παράνομη δραστηριότητα επικρατεί της κρατικής κανονικότητας, ποια ήταν η δύναμη των ανθρώπων εκείνων που συσπείρωναν γύρω τους παράνομους, ποιες ήταν οι σχέσεις του υπόλοιπου πληθυσμού με τις ομάδες αυτές.

Σε παράρτημα δημοσιεύονται τέσσερα έγγραφα από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας, διατάγματα των Αρχών της Κρήτης που αφορούν τους μπράβους.

Advertisements