Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών – Ανακοινώσεις

Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών . Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία 5th European Congress of Modern Greek Studies
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014): Economy, Society, History, Literature
(Θεσσαλονίκη, 2 – 5 Οκτωβρίου 2014 / Thessaloniki, 2 – 5 October 2014)

Οι ανακοινώσεις του συνεδρίου είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://www.eens.org/?page_id=3593

Οι πέντε τόμοι των πρακτικών του συνεδρίου διαθέσιμοι στην διεύθυνση: http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/books/5_TOMOI.pdf

Ειδικότερα:

Χρήστος Αποστολόπουλος, Τα τελευταία χρόνια της Βενετοκρατίας στην Κύπρο: Αρχειακά τεκμήρια για την παρουσία, τη δράση και το θάνατο του Ιάκωβου Διασορηνού.

Günther S. Henrich, Ακόμα ένα –αποσπασματικό– έργο του Γ. Χορτάτση: «Η Ξεχασμένη Νύφη».

Γιώργος Καλλίνης, Απόκοπος του Μπεργαδή. Ένα αινιγματικό ποιητικό όνειρο.

Τάσος Α. Καπλάνης, Ασυνέχειες και ρήξεις; Οι ασυγχρονίες του ομόχρονου στην κρητική λογοτεχνία (14ος-16ος αι.).

Ουρανία Καραγιάννη, Η οικογένεια Λοράντο και η διαδρομή της από τον Χάνδακα στη Βενετία: μια περίπτωση διαπολιτισμικής τεκμηρίωσης του οικογενειακού και υλικού τους βίου (17ος αι.).

Tatiana Markaki, Cultural transfers and social ruptures in Venetian Crete: dowries of distinguished cittadini in seventeenth-century Candia.

Μαρίνα Ροδοσθένους-­‐Μπαλάφα, Το θέμα της φιλίας κατά την κονταρομαχία: Ρήξεις και συνέχειες στην κορναρική και ομηρική παράδοση.

Γιώργος Νικολάου, Συνέχειες, ασυνέχειες και ρήξεις στον ελληνικό κόσμο κατά τα νεώτερα χρόνια: η περίπτωση της Πελοποννήσου (1685-1715).

Ρομίνα Τσακίρη, Consistency and rupture in punishments in Crete under the Venetian rule (13th-17th century)” [=«Συνέχειες και ρήξεις στην τιμωρία στη βενετοκρατούμενη Κρήτη (13ος-17ος αι.)»].

Ελένη Τσουραπά, Il buon governo: σχεδιάζοντας το σύστημα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγμα της Κρήτης (13ος-17ος αι.)

Advertisements