Η διαδοχή του επισκόπου Τήνου Μάρκου Grimani

Μάρκος Φώσκολος, «Η διαδοχή του επισκόπου Τήνου Μάρκου Grimani (1594-1594)», Τηνιακά 5 (2014), 109-166.

Teniaka5Στη μελέτη, ο σ., αξιοποιώντας αρχειακό υλικό προερχόμενο από το Archivio Secreto Vaticano, διερευνά το ζήτημα της διαδοχής του επισκόπου Τήνου Μάρκου Grimani, ο οποίος ποίμανε την επισκοπή από το 1560 έως το 1593. Το ζήτημα της διαδοχής του είχε τεθεί λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και της αδυναμίας του να ανταπεξέλθει στα διοικητικά και λειτουργικά του καθήκοντα. Ως διάδοχός του προτάθηκε από τη Βενετία ο τήνιος ιερέας Αντονέλλο Falier. Ο παπικός νούντσιος στη Βενετία συγκρότησε τον φάκελο του υποψηφίου, στον οποίο συμπεριλήφθηκαν οι μαρτυρικές καταθέσεις προσώπων που γνώριζαν τα πρόσωπα και την κατάσταση της επισκοπής Τήνου, καθώς και έγγραφα που αφορούσαν τον ίδιο τον υποψήφιο. Ο φάκελος στάλθηκε στη Ρώμη, όμως η διαδικασία για την εκλογή του νέου επισκόπου δεν προχώρησε, για άγνωστους λόγους. Εν τέλει διάδοχος του Grimani, μετά τον θάνατό του, εκλέχθηκε ο Γεώργιος Περπινιάνης.
Ο σ. παρουσιάζει το περιεχόμενο των μαρτυρικών καταθέσεων του φακέλου, οι οποίες πέρα από τη σκιαγράφηση των προσώπων, παρέχουν χρήσιμο υλικό για την εκκλησιαστική κατάσταση της Τήνου στο τέλος του 16ου αιώνα.
Η μελέτη συμπληρώνεται με δύο παραρτήματα. Το πρώτο αφορά την οικογένεια Falier της Τήνου και το φέουδό της. Το δεύτερο, το τοπωνύμιο «Αγία Μαρίνα», το οποίο αναφέρεται στα έγγραφα που αφορούν τον υποψήφιο επίσκοπο, ως θέση άμυνας εναντίον των Τούρκων.

Advertisements