Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi

Πρώιμη Νεοελληνική Δημώδης Γραμματεία. Γλώσσα, παράδοση και ποιητική, Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, επιμ. Γιάννης Κ. Μαυρομάτης – Νίκος Αγιώτης, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2012.

Praktika-6ou-synedriouΑπό τις εισηγήσεις του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2005, και περιλαμβάνονται στον τόμο των πρακτικών, επισημαίνουμε τις ακόλουθες, στηριζόμενοι στον κατάλογο των περιεχομένων:

Όλγα Γκράτζιου, Λογοτεχνία και ζωγραφική στην Κρήτη τον 15ο αι.
Δημήτριος Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Κήρυγμα και ζωγραφική τον 16ο αι. Μία όψη των Ελληνορθοδόξων υπό τη Γαληνοτάτη.
Γιώργος Κεχαγιόγλου, Το πολυσύστημα της πρώιμης κυπριακής γραμματείας (12ος αι.-1571). Επανεκτίμηση δεδομένων και μαρτυριών.
Αναστασία Μαρκομιχελάκη, Συμβολή στη μελέτη των πηγών της Παλαιάς και Νέας Διαθήκης. Η παρουσία της Ελένης.
Christiano Luciani, Η VISIO INFERNALIS στον Απόκοπο του Μπεργαδή και σε άλλα ηθικοδιδακτικά κείμενα της εποχής.
Francesca Paola Vuturo, Note critiche al Συναξάριον των ευγενικών γυναικών.
Μαρία Βλασσοπούλου, Αναπαραστάσεις του Κρητικού Πολέμου του 17ου αι. Σύγκριση των έμμετρων ιστορικών αφηγήσεων του Άνθιμου Διακρούση και του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή.
Μαρίνα Ροδοσθένους-Μπαλάφα, Παγανιστικά και χριστιανικά στοιχεία στην ποιμενική τραγικωμωδία του Χορτάτση Πανώρια.
Βάλτερ Πούχνερ, Ματαιότητα και θρήνος. Ομοιότητες μεταξύ Ερωφίλης και του ποιήματος Παλαιά και Νέα Διαθήκη.
Gunther S. Heinrich, Ο Ghortacis ο Gieorgios – η μαρτυρία των κρυπτοσφραγίδων για τον ποιητή του Στάθη.
Dia M. L. Philippides, Το μοιρολόγι της Ερωφίλης και της Αρετούσας.
Μιχ. Πασχάλης, Ο γραμματολογικός χαρακτήρας του Ερωτόκριτου.
Ελένη Καραντζόλα-Κατερίνα Τικτοπούλου-Κατ. Φραντζή, Τα νοταριακά έγγραφα ως πηγές για την πρώιμη νεοελληνική γλώσσα.

ΠΗΓΗ
http://www.politeianet.gr/books/9789607970565-sullogiko-bikelaia-bibliothiki-dimos-irakleiou-proimi-neoelliniki-dimodis-grammateia-bibliodetimeni-ekdosi-222995

Advertisements