Κεφαλληνιακά Χρονικά 14 (2013)

Κεφαλληνιακά Χρονικά 14 (2013). Αφιέρωμα στη μνήμη της ζωγράφου Ντιάνας Αντωνακάτου.

1Στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες μελέτες:

Καραθανάσης Αθ. Ε., Κεφαλλήνες στα ελληνικά κολλέγια της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), σ. 61-82.

Μοσχονάς Ν.Γ., «Ότι το βιβλίον έτζι καλούμενον χρυσσούν θέλει κατακαυθῆ», σ. 83-94.

Μοσχονάς Στέργιος, Η εντολή διοίκησης στον Προνοητή Άσου Nicolò Pizzamano (1609), σ. 529-544.

Αντζουλάτος Γεώργιος Φ., Ειδήσεις για τη βιβλιοθήκη της μονής των Αγίων Φανέντων, σ. 545-566.

Κατερέλος Διονύσιος, Οι αγροληψίες της μονής Αγίας Παρασκευής Ταφιού και τα ενοίκια («πάκτα») αυτών σε «ενθύμηση» του 1632, σ. 567-578.

Μοσχονάς Ν. (βιβλιοπαρουσίαση), Π.Δ. Καγκελάρης, Ιστορία και Γενεαλογία του Οίκου Καγγελάρη της Κεφαλονιάς (16ος-20ός) αιώνες), Κέρκυρα 2011, 627-632.

Πυλαρινός Θεοδόσης (βιβλιοπαρουσίαση), Γεώργιος Ν. Μοσχόπουλος, Κηπούρια: Η ιστορική Μονή του Ευαγγελισμού (1759-2012). Ένας θύλακας παράδοσης, τέχνης, παιδείας, έκδ. Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών, Σειρά Διατριβών και Μελετών, αριθ. 18, Αθήνα 2013, σ. 334, 633-634.

Advertisements