Ένα πιθανό έργο του Θωμά Μπαθά

Πρόδρομος Παπανικολάου, Εικόνα του αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Χαλκίδα. Ένα πιθανό έργο του Θωμά Μπαθά;, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, 36 (2015), 197-218.

Η εικόνα βρίσκεται στον μητροπολιτικό ναό της Χαλκίδας. Τα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά στοιχεία του έργου οδηγούν σε πιθανή χρονολόγηση στις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αι. Το έργο θα μπορούσε να προσγραφεί στον κύκλο των αποδιδομένων στον Θωμά Μπαθά.

Advertisements