Η εικόνα «Επί σοι χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών

Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Η εικόνα «Επί σοι χαίρει» του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών και η κρητική εικονογραφία, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, 36 (2015), 157-172.

Η εικόνα από την Καππαδοκία, μάλλον των αρχών του 15ου αιώνα, διακρίνεται για την πρωτότυπη σύνθεσή της και τη λεπτολόγο μικρογραφική τέχνη της. Η εικονογραφική ανάλυση δείχνει τη στενή σχέση της με εικόνες της Κρήτης και εντοπίζει την πιθανή ζωγράφησή της στον Χάνδακα.

Advertisements