Τέσσερις κρητικές εικόνες – αφιερώματα Μονεμβασιωτών

Μαρία Αγρέβη, Τέσσερις κρητικές εικόνες – αφιερώματα Μονεμβασιωτών στη μονή Σίντζας Κυνουρίας, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, 36 (2015), 173-196.

Στο άρθρο μελετώνται οι δεσποτικές εικόνες του τέμπλου στο καθολικό της μονής Σίντζας στο Λεωνίδιο Κυνουρίας. Πρόκειται για έργα του 1642 και 1645, δημιουργίες κρητικού εργαστηρίου ζωγραφικής. Οι παραγγελιοδότες τους κατάγονταν από τη Μονεμβασία.

.

Advertisements