Τα χτιστά τέμπλα της Κρήτης (14ος-15ος αιώνας)

Αθανάσιος Μαΐλης, «Τα χτιστά τέμπλα της Κρήτης (14ος-15ος αιώνας). Επαρχιακή λύση ή ομολογία πίστεως;», ΔΧΑΕ 36 (2015),111-144.
Το θέμα της μελέτης αφορά στην εδραίωση του τοιχογραφημένου χτιστού τέμπλου στις εκκλησίες της Κρήτης τον 14ο και 15ο αιώνα. Κύριος στόχος της είναι η ερμηνεία της ύπαρξης του χριστού τέμπλου, δίνοντας έμφαση στην ερμηνεία της κατασκευής ως τεκμηρίου «ομολογίας πίστης» στις εκκλησίες του νησιού κατά την περίοδο της πρώιμης βενετοκρατίας.

Advertisements