Ξαναδιαβάζοντας τους Επτανήσιους «Προσολωμικούς» ποιητές

Γιώργος Ανδρειωμένος, Ξαναδιαβάζοντας τους Επτανήσιους «Προσολωμικούς» ποιητές, Κεφαλληνιακά Χρονικά 15 (2014), 225-270.

Στη μελέτη ο σ. επιχειρεί μια νέα ανάγνωση των στιχουργημάτων των λεγόμενων «προσολωμικών» ποιητών, σε συνάρτηση με το ιστορικό και λογοτεχνικό πλαίσιο της εποχής τους.

Advertisements