Θρησκευτική τέχνη στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα

Ευγενία Δρακοπούλου, «Θρησκευτική τέχνη στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα με αφετηρία το έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών “Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση”», Το αρχαιολογικό έργο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Αιτωλοακαρνανία και την Λευκάδα, Πρακτικά Ημερίδας, επιμ. Ιωάννης Π. Χουλιαράς, Ναύπακτος 2014, σ. 45-56.

Aitoloakarnania-LeukadaΒασισμένη στη δυνατότητα μιας συνολικής θεώρησης της μεταβυζαντινής τέχνης, όπως αυτή προκύπτει από το έργο «Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η σ. επιχειρεί μια συγκριτική μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής δύο κοντινών περιοχών: της Αιτωλοακαρνανίας και της Λευκάδας, η ιστορική συνύπαρξη των οποίων στην οθωμανική αυτοκρατορία, διεκόπη το 1684, όταν η Λευκάδα κατακτήθηκε από τους Βενετούς και στη συνέχεια πέρασε γνώρισε τη γαλλική, τη ρωσική και την αγγλική διοίκηση.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/12863529/The_religious_painting_of_Aetolia-Acarnania_and_Lefkas_in_greek-english_summary_

Advertisements