Η ζωγραφική εικόνων στην Λευκάδα τον 18ο και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα

Αγγελική Σταυροπούλου, «Η ζωγραφική εικόνων στην Λευκάδα τον 18ο και το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Ανάμεσα στην Κρητική και Επτανησιακή τέχνη, Το αρχαιολογικό έργο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Αιτωλοακαρνανία και την Λευκάδα, Πρακτικά Ημερίδας, επιμ. Ιωάννης Π. Χουλιαράς, Ναύπακτος 2014, σ. 159-174.

Aitoloakarnania-LeukadaΗ Λευκάδα, εξαιτίας της οθωμανικής κατοχής, έως το τέλος του 17ου αιώνα, έμεινε μακρυά από την καλλιτεχνική κίνηση που αναπτύχθηκε στα άλλα νησιά του Ιονίου, αποτέλεσμα της μακραίωνης εξάρτησής τους από τους Δυτικούς, αλλά και επαφής τους με την κρητική τέχνη, ιδίως μετά το 1660. Η ακμή της καλλιτεχνικής κίνησης στη Λευκάδα σχετίζεται με την ένταξη του νησιού στις βενετικές κτήσεις και των ερχομό ζωγράφων που θα μεταφέρουν και θα διδάξουν «τη νέα αισθητική που αντιπαραβάλλει στην βυζαντινή ιερατική τεχνοτροπία τον ιταλικό νατουραλισμό». Η σ. στηριγμένη, στην καταγραφή των φορητών εικόνων στην πόλη της Λευκάδας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παρουσιάζει συνοπτικά ορισμένα έργα που διαγράφουν την καλλιτεχνική παραγωγή του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα στο νησί. Ειδικότερα, παρουσιάζει το έργο του Παναγιώτη Δοξαρά, του Νικολάου Παπανολόπουλου, του Κωνσταντίνου Κονταρίνη, του Τομάζο Τζέν, του Ιωάννη Ρούσσου, του Στυλιανού Δεβάρη, του Σπυρίδωνος Βεντούρα, του Βασιλείου Σίδερη.

Advertisements