Έλληνες στη Βενετία (1620-1710)

Σωτήρης Κουτμάνης, Έλληνες στη Βενετία (1620-1710), Κοινωνικό φύλο- οικονομία- νοοτροπίες, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 2013.

KoutmanisΘέμα της διατριβής αποτελούν οι κοινωνικές και έμφυλες όψεις της εγκατάστασης των Ελλήνων στη Βενετία κατά τον 17ο αιώνα. Η διατριβή χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο με τίτλο “Κοινωνικές δομές” εξετάζονται τα δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά χαρακτηριστικά της παροικίας και η δομή της οικογένειας. Στο δεύτερο μέρος με τίτλο “Κοινωνικό φύλο και νοοτροπίες” με άξονα τον χώρο/τόπο, αναλύεται το ζήτημα του κοινωνικού φύλου της θρησκείας, των νοοτροπιών και των ταυτοτήτων.
Σε κάθε μέρος αντιστοιχεί διαφορετική μεθοδολογία. Η προσέγγιση των κοινωνικών παραμέτρων γίνεται μέσω της δομικής ανάλυσης, ενώ του φύλου μέσω της μικρο-ιστορικής οπτικής. Aκολουθώντας τα πορίσματα της ιταλικής ιστοριογραφίας για τη μεταβατική και ρευστή φύση των κοινωνικών σχέσεων τον 17ο αιώνα στη Βενετία, η κοινωνική διαστρωμάτωση μελετήθηκε με βάση την οικονομική και επαγγελματική θέση των Ελλήνων.
Η επαγγελματική σύνθεση της παροικίας και η ρευστή δημογραφική εικόνα είχαν επιπτώσεις στη συγκρότηση της δομής της οικογένειας. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες επηρέαζαν τα ανώτερα στρώματα της παροικίας ως προς τις οικογενειακές πρακτικές που ακολουθούσαν. Επιλέγοντας την αγαμία ή την ενδογαμία, οι έμποροι διατηρούσαν τα πλούτη της οικογενειακής εταιρίας, τα οποία κληροδοτούσαν σε ανεψιούς ή άρρενες απογόνους. Στην άλλη άκρη της κοινωνικής ιεραρχίας, οι Έλληνες και Ελληνίδες, ακολουθούσαν τις πρακτικές της συμβίωσης ή των ελεύθερων σεξουαλικών σχέσεων, όπως αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό νόθων τέκνων και ανύπαντρων γυναικών. Η Βενετία ήταν τόπος διάβασης ναυτικών, εμπόρων, στρατιωτών, σπουδαστών, ταξιδιωτών και τυχοδιωκτών. Σε αυτό το κοινωνικό κλίμα οι οικογενειακές σχέσεις δοκιμάζονταν από τη ρευστότητα και τις συγκυρίες της εποχής. Ιδιαίτερα ο Κρητικός Πόλεμος υπήρξε σημείο τομής για την παροικία, καθώς έφερε αρκετούς πρόσφυγες, νεαρές κοπέλες από τα νησιά και ναυτικούς που υπηρετούσαν στην αρμάδα.

Κείμενο περίληψης από: http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/29258
Το κείμενο της διατριβής διαθέσιμο στους συνδέσμους:
http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/29258#page/1/mode/2up
https://www.academia.edu/11532760/Greeks_in_Venice_17th_century_

Advertisements