Η ιστορική παρουσία των Γιαννιωτών Εβραίων

Zampakolas,EbreiΧρήστος Ζαμπακόλας, Η ιστορική παρουσία των Γιαννιωτών Εβραίων μέσα από την εμπορική τους δραστηριότητα. Ιωάννινα-Βενετία, 16ος-18ος αιώνας, Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, Ιωάννινα 2013, σ. 188, 17Χ24 εκ., ISBN 978-618-81023-2-3.

Στα όρια της θεματικής του ιστολογίου, βρίσκεται το βιβλίο του Χρήστου Ζαμπακόλα, μια εξαιρετική ερευνητική εργασία για τους εβραίους των Ιωαννίνων και την εμπορική τους δραστηριότητα, η οποία φυσικά εκτεινόταν τόσο στον βενετοκρατούμενο χώρο όσο και στην κυρίαρχο Βενετία.

Στην εργασία σκιαγραφείται η παρουσία και η εμπορική δραστηριότητα των γιαννιωτών εβραίων στο τρίγωνο Ιωάννινα – Κέρκυρα – Βενετία από τον 16ο ως και το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, μέσα από ανέκδοτα αρχειακά τεκμήρια και την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Βασικό τμήμα του αρχειακού υλικού του σ. αποτέλεσε η αλληλογραφία του ελληνικού εμπορικού οίκου της Βενετίας Κωνσταντίνου Σελέκη και Λάμπρου Σάρου με γιαννιώτες εβραίους εμπόρους, η οποία φυλάσσεται σήμερα στο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας. Συμπληρωματικό υλικό συγκεντρώθηκε από το Κρατικό Αρχείο της Βενετίας και από τα Γ.Α.Κ. του νομού Κέρκυρας. Πρόκειται για συμβολαιογραφικές κυρίως πράξεις, που εκτείνονται χρονικά από τα μέσα του 16ου αιώνα έως και τις αρχές του 18ου αιώνα, οι οποίες συνάπτονταν είτε μεταξύ εβραίων γιαννιωτών εμπόρων είτε μεταξύ των τελευταίων και συμπατριωτών τους ελλήνων εμπόρων.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες με την ακόλουθη θεματική. Ενότητα Α΄ «Η κοινότητα των ρωμανιωτών εβραίων των Ιωαννίνων» (σ. 15-25). Ενότητα Β΄ «Οι γιαννιώτες εβραίοι έμποροι» (σ. 26-34). Ενότητα Γ΄ «Οι γιαννιώτες εβραίοι μέσα από το εμπορικό αρχείο των Σελέκη και Σάρου» (σ. 35-62). Ενότητα Δ΄ «Προσωπογραφία γιαννιωτών εβραίων» (σ. 63-77). Ακολουθεῖ τὸ Παράρτημα των εγγράφων (σ. 78-169), το Γλωσσάρι (σ. 170-173), οι Αρχειακές Πηγές και η Βιβλιογραφία (σ. 174-180), η Περίληψη στην Αγγλική (σ. 181-182) και το Ευρετήριο (σ. 183-187)

Το βιβλίο, διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://ionio.academia.edu/ChristosZampakolas