Πέτρος Αγαπητός νοτάριος Κέρκυρας, 1514-1515

Agapitos-1Πέτρος Αγαπητός νοτάριος Κέρκυρας. Πρωτόκολλο (1514-1515), εκδίδουν: Νικολέτα Βλάχου, Δημήτρης Μητουλάκης, Μαρία Μπαλού, Σοφία-Αικατερίνη Πανταζή, Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Καλλιόπη Πιλίλη, Σωκράτης Πουλής, Αθήνα 2015, σ. lii+589+[21], 17X24 εκ., ISBN 978-960-93-7769-0.

Η αξία των νοταρικών καταστίχων για την ιστορική έρευνα και τις επιστήμες που έχουν ως αντικείμενο την κοινωνία, τη γλώσσα, το δίκαιο κ.α. είναι γνωστή και πολύτιμη η έκδοσή τους, αφού αφενός τα καθιστά προσβάσιμα σε όλους τους μελετητές και αφετέρου διευκολύνει εκείνους, οι οποίοι είτε δεν έχουν τη δυνατότητα είτε δεν έχουν την ευχέρεια να μελετήσουν τις πράξεις στη χειρόγραφη μορφή τους.

Η μεταγραφή και έκδοση των καταστίχων είναι έργο πολύμοχθο, απαιτητικό και προϋποθέτει καλή παλαιογραφική κατάρτιση και απέραντη υπομονή. Οι εκδότες του καταστίχου φαίνεται πως τα κατέχουν όλα αυτά, άλλωστε όλοι παρακολούθησαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών» του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου είχαν την τύχη να διδαχθούν από καταξιωμένους στον χώρο τους δασκάλους, και συμμετείχαν στην έκδοση των κερκυραίων νοταρίων Αντωνίου Σπυρή, Εμμανουήλ Τοξώτη, Σπυρίδωνος Βερβιτζιώτη και του κώδικα των Τυπάλδων-Λασκαράτων, εκδόσεις οι οποίες εντάχθηκαν στη σειρά «Πηγές της Επτανησιακής Ιστορίας» το Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το νοταρικό κατάστιχο του Πέτρου Αγαπητού είναι ένα από παλαιότερα κατάστιχα που έχουν διασωθεί στο Αρχείο της Κέρκυρας και αφορά μια περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από τον περιορισμένο αριθμό αρχειακών τεκμηρίων. Η έκδοσή του επομένως έχει ξεχωριστή σημασία. Το κατάστιχο, ακέφαλο και κολοβό, αποτελείται από 168 φύλλα, καλύπτει την περίοδο 1514-1515 και περιλαμβάνει 709 πράξεις και 113 συμπληρωματικές, σύνολο 822 πράξεις, στις οποίες αποτυπώνεται η οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της πόλης και της υπαίθρου αλλά και πολλών άλλων, παρεπιδημούντων στην Κέρκυρα.
Στην εκτεταμένη εισαγωγή τους, οι εκδότες περιγράφουν το νοταρικό κατάστιχο, διερευνούν την παρουσία της οικογένειας Αγαπητού στην Κέρκυρα, σχολιάζουν τη γλώσσα, το περιεχόμενο των πράξεων και την κοινωνική διαστρωμάτωση της πελατείας του νοταρίου, ενώ δεν παραλείπουν να καταγράψουν τις πράξεις εκείνες που έχουν ήδη δημοσιευτεί σε παλαιότερες μελέτες.
Η έκδοση των πράξεων γίνεται διπλωματικά με κριτικό υπόμνημα. Πριν από την κάθε πράξη δίνεται σύντομος τίτλος και η ημερομηνία σύνταξης της πράξης.
Η έκδοση ολοκληρώνεται με αναλυτικά ευρετήρια και γλωσσάρι καθώς και 15 πίνακες με αντίστοιχες σελίδες του καταστίχου, όπου φαίνεται τόσο η γραφή του νοταρίου, όσο και η κακή κατάσταση πολλών από τα σωζόμενα φύλλα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος
Πρόλογος των συγγραφέων
Εισαγωγή (Ι. Περιγραφή του νοταριακού πρωτοκόλλου. ΙΙ. Η παρουσία της οικογένειας Αγαπητού στην Κέρκυρα. ΙΙΙ. Η γλώσσα του νοταρίου. Οι πράξεις του πρωτοκόλλου ΙV. Η κοινωνική διαστρωμάτωση. V. Μέθοδος έκδοσης
Νοταριακές πράξεις
Ευρετήρια (Ι. Ευρετήριο ανθρωπωνυμίων. ΙΙ. Ευρετήριο τοπωνυμίων. ΙΙΙ. Ευρετήριο πράξεων κατ’ αύξοντα αριθμό έκδοσης. IV. Ευρετήριο πράξεων κατ’ είδος.
Γλώσσάριο
Πίνακες