Κάμπος. Cambridge Papers in Modern Greek, 20 (2013)

KamposΑφιέρωμα στα 300 χρόνια από την πρώτη έκδοση του Ερωτόκριτου. Περιλαμβάνονται οι μελέτες:
Natalia Deliyannaki, Kornaros’s Erofili.
Tina Lendari, Beauty and Desire in Erotokritos.
Tasoula M. Markomihelaki, The poetics of plants in Erotokritos and Panoria.
Marina Rodosthenous-Balafa, Erotokritos, the Cypriot Canzoniere and their dialogue with the Neoplatonic tradition.
Alfred Vincent, Myth-history: Venice, Crete and Erotokritos.

Advertisements