Περί Ιστορίας 7 (2015)

Peri_Istorias_7Από τις περιεχόμενες στον τόμο μελέτες, στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες:

Ελένη Καραντζόλα – Παναγιώτα Τζιβάρα – Αναστάσιος Παπαϊωάννου, Στοιχεία για τη δημώδη ελληνική την εποχή της Βενετοκρατίας: η μαρτυρία των κερκυραϊκών μαθηματαρίων του 18ου αιώνα, 85-105.

Απόστολος Γ. Κουρουπάκης, Η Μονή της Παναγίας των Χαρίτων (Santa Maria delle Grazie) στη Ζάκυνθο, 16ος-18ος αιώνας, 107-118.

Ευθύμιος Δ. Βασιλόπουλος, Η οθωμανική επιδρομή στην Κεφαλονιά και οι δεήσεις του αγίου Γερασίμου το 1571 (;), 119-129.

Advertisements