Ένα άγνωστο έργο του Νικολάου Δοξαρά

Διονύσιος Λυκογιάννης, «Ένα άγνωστο έργο του Νικολάου Δοξαρά στη Ζάκυνθο», Επιλογές, Ερμής, Ζάκυνθος 1-7-2016, 1(9).

Ο σ. παρουσιάζει ένα άγνωστο έως σήμερα ενυπόγραφο έργο του ζωγράφου Νικολάου Δοξαρά χρονολογημένο στο 1768. Πρόκειται για την εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας στον τύπο της Οδηγήτριας του ναού της Αγίας Παρασκευής Μέσης Βολίμας. Η εικόνα φέρει την υπογραφή του ζωγράφου στην πίσω πλευρά.

Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.academia.edu/26651663/%CE%88%CE%BD%CE%B1_%CE%AC%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%BF%CE%BE%CE%B1%CF%81%CE%AC_%CF%83%CF%84%CE%B7_%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82_%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%AE%CF%82_%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%82_1-7-2016_1_9_

Advertisements