ΛΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014, Πρακτικά

ΛΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014, Πρακτικά, επιστ. επιμέλεια Βασίλης Κ. Γούναρης, Θεσσαλονίκη 2016.

Δημοσιεύτηκαν ηλεκτρονικά τα πρακτικά του 35ου Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2014. Από τις περιλαμβανόμενες στον τόμο ανακοινώσεις και εισηγήσεις, στη θεματική του ιστολογίου εντάσσονται οι ακόλουθες:

Αθηνά Μήλιου, «Η επιδρομή του Francesco Morosini στον Βόλο (1655)», σ. 71-80.

Σπύρος Χρ. Καρύδης, «Το ζήτημα της περιουσίας των ορθόδοξων εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων στον βενετοκρατούμενο ιόνιο χώρο. Μια έρευνα σε εξέλιξη», σ. 81-92.

Ο τόμος των πρακτικών είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση:
http://histsociety.web.auth.gr/%CE%9B%CE%95%CE%84%20%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF.pdf

Advertisements