Θάνατοι Ελλήνων στη Βενετία

tzavara-2016Αγγελική Τζαβάρα (έκδ.), Θάνατοι Ελλήνων στη Βενετία. Οι αποβιωτήριες πράξεις στα αρχεία των ναών του San Giovanni in Bragora και του San Biagio (1556-1806), Graecolatinitas nostra – Πηγές 14, Αθήνα – Βενετία 2016, σ. 416, 17Χ24 εκ., ISBN 978-960-7743-6-71

Ο τόμος αποτελεί συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος έκδοσης των αποβιωτήριων πράξεων Ελλήνων από τα αρχεία των ενοριών του Castello, όπου, όπως είναι γνωστό από την ιστορική έρευνα, κατοικούσαν πολυάριθμοι Έλληνες και άτομα ελληνικής καταγωγής. Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα ξεκίνησε το 2001 με την έκδοση των αποβιωτήριων πράξεων του ναού του San Antonio, στη συνέχεια αυτών του ναού του San Pietro di Castello, το 2012, και στην παρούσα έκδοση δημοσιεύονται οι αποβιωτήριες πράξεις των αρχείων των ναών του San Giovanni in Bragora και του San Biagio, που καλύπτουν την χρονική περίοδο 1556-1806.

Η σπουδαιότητα του πρωτογενούς αυτού υλικού για την ελληνική παρουσία στη Βενετία είναι προφανής. Προσφέρει όχι μόνον ονόματα Ελλήνων που κατοικούσαν στη Βενετία, αλλά και ανθρωπολογικά στοιχεία για τον ελληνικό πληθυσμό, καθώς περιλαμβάνει τόσο τους ορθόδοξους, όσο και τους ρωμαιοκαθολικούς Έλληνες, με αναφορά στην οικογενειακή τους κατάσταση, παράλληλα με την αναγραφή του επαγγέλματος που ασκούσαν, αλλά και τον τόπο καταγωγής τους, την αιτία θανάτου τους και την πιθανολογούμενη ηλικία τους.

Παρουσίαση με βάση το κείμενο του οπισθόφυλλου.

Αναλυτική παρουσίαση στη διεύθυνση:
https://independent.academia.edu/AngelikiTzavara

 

Advertisements