Ο μαρκήσιος της Βοδονίτσας Nicolò Α΄ Zorzi και η κληρονομιά του

Angeliki Tzavara, «Nicolò Zorzi, marquis de Bondonitsa, et son héritage (1335-1414)», Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 51-76.

Στη μελέτη αναθεωρούνται ορισμένες θέσεις που είχαν περάσει στη βιβλιογραφία σχετικά με την μαρκιωνία της Βοδονίτσας και επανεξετάζεται η περίοδος της ηγεμονίας του Nicolò Zorzi, βενετού συζύγου της μαρκησίας Guglielma Pallavicini: ο χωρισμός τους και το επεισόδιο που τον προκάλεσε, η φυγή του Zorzi  από την Βοδονίτσα, ο ρόλος των βουργησίων στα γεγονότα, οι κατασχέσεις των χρημάτων της Βοδονίτσας στην Εύβοια, η περιουσία των Zorzi  στη Βενετία και στη Ρωμανία. Εξετάζεται ιδιαίτερα η κληρονομιά, υλική και πνευματική, που ο μαρκήσιος άφησε στους γιους και στον εγγονό του, και κυρίως στον γιο που άφησε στην Βοδονίτσα κατά τη φυγή του, το μελλοντικό μαρκήσιο Francesco Zorzi.

Η περίληψη, από τη σ. 76 της μελέτης.

Διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://www.academia.edu/28815311/_Nicol%C3%B2_Zorzi_marquis_de_Bondonitsa_et_son_h%C3%A9ritage_1335-1414_%CE%98%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_Thesaurismata_44_2014_pp._51-76

Advertisements