Από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι σταυροφορικές ηγεμονίες στη Ρωμανία

douroudytiki_europiΜαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Από τη Δυτική Ευρώπη στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι σταυροφορικές ηγεμονίες στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας). Πολιτικές και θεσμικές πραγματικότητες, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου – Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2012, σ. 212, 17Χ14 εκ., ISBN 978-960-01-1443-0.

Το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης ενασχόλησης της σ. με την περίοδο του δυτικού Μεσαίωνα και του λατινοκρατούμενου μεσογειακού χώρου κατά την περίοδο των σταυροφοριών και αποτελεί συμβολή στην ιστορία των σταυροφορικών ηγεμονιών που δημιουργήθηκαν μετά την τέταρτη Σταυροφορία στον χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας).

Κύρια θεματική της μελέτης αποτελεί η έντονη κινητικότητα των Δυτικών στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, κατά την περίοδο των σταυροφοριών, και οι συνέπειες της παρουσίας τους στα εδάφη της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας, καθώς επίσης η πολιτική των λατινικών δυνάμεων, οι κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις και η συμβίωσή τους με τις τοπικές κοινωνίες. Η σ. δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέταση των δυτικών θεσμών (εκκλησιαστικών, διοικητικών, φεουδαρχικών) που εμφυτεύτηκαν στις κτήσεις.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με την αναδημοσίευση επιλεγμένων δημοσιευμένων ανδεγαυικών και άλλων εγγράφων που αναφέρονται στην οργάνωση και στους νέους θεσμούς που εμφυτεύθηκαν στη Ρωμανία.

Το βιβλίο συμπληρώνει την ελληνόγλωσση βιβλιογραφία για την πρώιμη λατινοκρατία και αποτελεί, όπως γράφει η σ., ένα χρήσιμο βοήθημα σε όσους ενδιαφέρονται να προσεγγίσουν ερευνητικά και βιβλιογραφικά την περίοδο αυτή της ελληνικής ιστορίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Εισαγωγή

Η συμβολή των λατινικών εγγράφων

  1. ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

1.1. Το λατινικό βασίλειο της Ιερουσαλήμ και το βασίλειο των Lusignan της Κύπρου

1.2. Η Δ’ Σταυροφορία. Συνέπειες για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Ο ρόλος της Βενετίας και το ιστορικό πλαίσιο

  1. ΝΕΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΑΣ – ΟΨΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ
  2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΗΓΕΜΟΝΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ 1204

3.1. Η λατινική αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης (1204 – 1261)

3.2. Το βασίλειο της Θεσσαλονίκης (1204 – 1224)

3.3. Η βουργουνδική ηγεμονία (μετέπειτα δουκάτο) των Αθηνών (1204 – 1311)

3.4. Η ηγεμονία της Εύβοιας (1204 – 1390)

3.5. Η μαρκιωνία της Βοδονίτσας (1204 – 1414)

3.6. Η κομητεία των Σαλώνων (1204 – 1410)

3.7. Το πριγκιπάτο της Αχαΐας (1204 – 1432)

3.8. Το δουκάτο του Αιγαίου (1204 – 1566)

3.9. Η λατινική κυριαρχία στα Ιόνια νησιά  (Η Κέρκυρα – Η κομητεία της Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου και η Λευκάδα-Αγία Μαύρα)

  1. ΑΛΛΕΣ ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Β’ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 13ου ΚΑΙ ΤΟΝ 14ο ΑΙΩΝΑ

4.1. Οι Γενουάτες. Οι κτήσεις του Γαλατά, του Καφφά και της Χίου

4.2. Οι Ανδεγαυοί. Η παρουσία τους στη Ρωμανία. Το πριγκιπάτο της Αχαΐας, η Κέρκυρα και η Ήπειρος (Αλβανία)

4.3. Αραγώνιοι και Καταλανοί. Τα καταλανικά δουκάτα των Αθηνών και των Νέων Πατρών

4.4. Οι Φλωρεντινοί. Το φλωρεντινοκρατούμενο δουκάτο των Αθηνών των Acciaiuoli

4.5. Οι Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου και των Δωδεκανήσων (1310 – 1522) και η παπική πολιτική

Συμπεράσματα. Επίλογος

Παράρτημα

Δημοσιευμένα ανδεγαυικά έγγραφα και άλλα

Summary

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο των κυριοτέρων ονομάτων και όρων

Advertisements