Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014)

Ο τόμος 44 των Θησαυρισμάτων, του περιοδικού του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, περιλαμβάνει 20 άρθρα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δύο άρθρα που εντάσσονται στο αφιέρωμα για τα «Πεντακόσια χρόνια από την έκδοση της βούλλας του πάπα Λέοντα Ι΄ (18 Μαΐου 1514)», με το οποίο κλείνει ο τόμος.

Τα άρθρα του τόμου, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα περιεχομένων, είναι τα ακόλουθα:

Guillaume Saint-Guillain, Les seigneurs de Salona, un lignage picard en Grèce médiéval, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 9-50.

Angéliki Tzavara, Nicolò 1er Zorzi, marquis de Bondonitsa, et son héritage, 1335-1414, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 51-76.

Matteo Magnani, Debiti, società e giustizia in Creta veneziana fra Tre e Quattrocento, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 77-108.

Paula Clarke – Edoardo Giuffrida, Aggiornamenti su Anna Notara e sulla sua famiglia a Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 109-150.

Eleftherios Despotakis, La vendita del terreno per la costruzione della chiesa di San Giorgio dei Greci a Venezia (1526-1528). Il documentο originale, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 151-155.

Νάσα Παταπίου, Η σφαγή στα Λεύκαρα τον Ιούλιο του 1570. Αρχειακές μαρτυρίες, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 157-198.

Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, Οι πνευματικοί «αντίπαλοι» του Βιτσέντζου Κορνάρου Η’ στην Κρήτη επί Βενετικής Δημοκρατίας, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 199-208.

Άννα Παπαγεωργίου, Ο ορεινός και ημιορεινός χώρος στην Κρήτη κατά τον 16ο και τον 17ο αιώνα, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 209-224.

Χρυσοβαλάντης Γ. Παπαδάμου, Κύπριοι στη Βενετία μετά τον πόλεμο της Κύπρου (1570/1). Προσωπογραφικές προσεγγίσεις: η περίπτωση της οικογένειας Fini, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 225-255.

Ειρήνη Βρεττού, Η Κρήτη στα πρόθυρα του έκτου βενετοτουρκικού πολέμου. Η κρητική ενδοχώρα μέσα από τις περιγραφές του Andrea Corner, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 257-301.

Cristiano Luciani, Giostre nella letteratura dell’Eptaneso: Il caso dell’Ευγένα di Montselese (XVII sec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 303-312.

Iosif Hadjikyriakos, Due icone di Emmanuele Zane: Riflessioni circa il bilinguismo pittorico e il collezionismo di icone, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 313-330.

Adriano Cattani, Commerci e comunicazioni postal tra Venezia e Costantinopoli, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 331-344.

Νίκος Καποδίστριας, Ιόνιοι άρχοντες και κλήρος στα χρόνια αρχιερατείας του Σωφρονίου Κουτουβάλη (1759-1782), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 345-360.

Αθανάσιος Α. Δολαπτσόγλου, Το Κωττουνιανό Κολλέγιο της Πάντοβας και οι υπότροφοί του (1657-1772), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 361-377.

Georgios Moschopoulos, Cinque documenti relative agli studi a Padova (1776-1789) del conte Gerasimos Kladas (1762-1822), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 379-391.

Despina Er. Vlassi, «Elenco del Nazionali». Un vademecum della storia della confraternita greca di Venezia (secoli XV-XIX), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 393-438.

Giorgio Ploumidis, Il mondo ellenico nell’età moderna, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 439-460.

Πεντακόσια χρόνια από την έκδοση της βούλλας του πάπα Λέοντα Ι΄
(18 Μαΐου 1514)

Renato D’Antiga, Le bolle di Leone X in favore dei Greci per la costruzione della chiesa di San Giorgio (1514) a Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 463-480.

Giorgio Fedalto, La comunità greco-ortodossa di Venezia nel Cinquecento. Osservazioni generali, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 44 (2014), 481-490.

Advertisements