Ο ναός του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου

lykogiannisagios_dionysios-1Διονύσιος Δ. Λυκογιάννης, Ο ναός του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου, Αποστολική Διακονία, Αθήνα 2016, σ. 260, 14Χ21 εκ., ISBN 978-960-315-782-3.

Μέρος της μακραίωνης ιστορικής διαδρομής της μονής Στροφάδων είναι το μετόχι του Αγίου Διονυσίου στην πόλη της Ζακύνθου, που από τον 18ο αιώνα, με τη φιλοξενία του σκηνώματος του αγίου Διονυσίου, κατέστη προσκυνηματικό κέντρο και μετεξελίχθηκε στη σημερινή έδρα του μοναστηριού των Στροφάδων.
Με την εργασία αυτή ο σ. έρχεται να καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία που αφορά το μετόχι του Αγίου Διονυσίου, την ίδρυσή του το 1704, λίγο μετά την ανακήρυξη της αγιότητας του αγίου Διονυσίου, και τις ανοικοδομήσεις του μέσα στον χρόνο, είτε στο πλαίσιο προγραμματισμένης επέκτασης και διεύρυνσης του αρχικού ναού, όπως έγινε το 1764, είτε λόγω των καταστροφών που επέφερε στο μνημείο ο σεισμός του 1893.
Στην εργασία του ο σ. επικεντρώνεται κυρίως στα ιστορικά στοιχεία της ανοικοδόμησης των τριών ναών από τις αρχές του 18ου αιώνα έως σήμερα, αξιοποιώντας το αρχειακό υλικό της μονής Στροφάδων και Αγίου Διονυσίου, καθώς και άλλων μικρότερων αρχείων είτε στη Ζάκυνθο είτε στην Αθήνα.
Ο σ. χωρίζει τη μελέτη του σε τρία κεφάλαια στα οποία αντίστοιχα διαπραγματεύεται τον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο ναό, παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα γι’ αυτούς ιστορικά στοιχεία και περιγράφοντας τον εσωτερικό τους διάκοσμο. Η εργασία ολοκληρώνεται με Παράρτημα εγγράφων, σχεδίων και εικόνων.

Advertisements