Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716»

iu-ni-08821-69126

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Η πολιορκία της Κέρκυρας από τους Οθωμανούς το 1716», Κέρκυρα, Ιόνιος Ακαδημία, 21-23 Οκτωβρίου 2016.
International Scientific Congress «The Ottoman Siege of Corfu in 1716», Corfu, Ionian Academy, 21-23 October 2016.

Η πολιορκία της Κέρκυρας το 1716 από τα οθωμανικά στρατεύματα και η απόκρουσή της από τις βενετικές δυνάμεις, απετέλεσε μείζον γεγονός σε διεθνές και σε τοπικό επίπεδο. Σηματοδότησε την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επέκτασης του οθωμανικού κράτους προς τη Δύση. Επέτρεψε στη Βενετία να διατηρήσει την παρουσία της στη Νότια Αδριατική για ένα ακόμα περίπου αιώνα και επέτρεψε στα νησιά του Ιονίου πελάγους να εξασφαλίσουν την ιδιαίτερη πολιτική και πολιτιστική τους ταυτότητα.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Δήμο Κερκυραίων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στον χώρο της Ιονίου Ακαδημίας.
Βίντεο: Αντώνης Σουέρεφ.

Ανακοινώσεις:

Δάφνη Λάππα, Ναύτες και στρατιώτες στην Κέρκυρα του 18ου αιώνα.
Σοφία Λαΐου, Η περιγραφή μιας αποτυχημένης στρατιωτικής επιχείρησης. Ο χρονικογράφος Rasid και η πολιορκία του 1716.
Roberto Vaccher, Η υπεράσπιση της Κέρκυρας από τους Βενετούς (1716): όψεις της επιμελητείας.
Gabriele Medolago, Από τη βενετική ενδοχώρα στους πολέμους στη Μεσόγειο: η πόλη Μπέργκαμο και οι κάτοικοί της στις συγκρούσεις μεταξύ Βενετών και Τούρκων.
Ρομίνα Τσακίρη, Αναμένοντας την πολιορκία: οι εκκλήσεις των Βενετών αξιωματούχων για την προετοιμασία της πόλης της Κέρκυρας (1714-1716).
Εύη Καραμούτσου, Η στάση της Εβραϊκής Κοινότητας της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του 1716.
Νίκος Σκουτέλης, Από τη μελέτη στην εφαρμογή. Η επιστασία των έργων στις εξωτερικές οχυρώσεις της Κέρκυρας (1719-1723).
Elisabetta Molteni, Το Φρούριο της πόλης της Κέρκυρας υπό πολιορκία: ο Schulenburg και η οχύρωση της Κέρκυρας (1714 – 1724).
Guido Zucconi, Μετά τον Schulenburg: αμυντικά έργα και έργα αστικού χαρακτήρα στην Κέρκυρα του 18ου αιώνα.
Hans Schlumm, Matthias Johann von der Schulenburg: η λογοτεχνική περιγραφή ενός ήρωα.
Heiner Krellig, Ο Matthias Johann von Schulenburg μετά το 1726: στρατηγικές μνήμης και εκδηλώσεις ευγνωμοσύνης στην Πολιτεία της Βενετίας.
Claudia Salmini, Αρχεία και ιστορική μέθοδος: η εικονική ανασύνθεση του αρχείου του Matthias Johann von der Schulenburg το 1958.
Νίκος Κοκκομέλης, Υπερασπιστής της Κέρκυρας, μεγάλος άνδρας της Δημοκρατίας και αντι-ηρωικό παράδειγμα: ο Βολταίρος για τον Matthias Johann von der Schulenburg.
Francesco Vecchiato, Werner von der Schulenburg, συγγραφέας του ιστορικού μυθιστορήματος ο Βασιλιάς της Κέρκυρας.
Κατερίνα Β. Κορρέ, Η ιστορική μνήμη μεταξύ αφήγησης και αφηγήματος: τα βενετικά στρατιωτικά ημερολόγια της πολιορκίας της Κέρκυρας (1716).
Μίλτος Καρκαζής, Ο Στρατάρχης Matthias Johann von der Schulenburg και ο ζωγράφος Antonio Guardi.
Camillo Tonini, Ένα άγνωστο ζωγραφικό έργο της ναυμαχίας της 8ης Ιουλίου του 1716 στην Κέρκυρα από τη Συλλογή του Θεόδωρου Κορρέρ και άλλες αναμνήσεις της πολιορκίας.
Maria Rosa De Luca, 1716, σε καιρό πολέμου, η συνάντηση Ανατολής και Δύσης μέσα από τους «θριάμβους» της Ιουδίθης.
Αλίκη Νικηφόρου, Η πολιτική θεολογία της οθωμανικής πολιορκίας του 1716.
Νίκος Καραπιδάκης, Το Διεθνές Συνέδριο για την πολιορκία του 1716. Συμπεράσματα και προοπτικές της σχετικής ιστοριογραφίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ:

http://www.ionio.gr/central/gr/news/8821/

http://www.ionio.gr/central/download.php?f=08000-08999/IU-nf-08821-39617-gr.pdf

Advertisements