Αναμνηστικό τεύχος 1716-2016. 300 χρόνια από την Πολιορκία της Κέρκυρας

SONY DSCΑναμνηστικό τεύχος 1716-2016. 300 χρόνια από την Πολιορκία της Κέρκυρας, επιμ. έκδοσης Νίκος Ε. Καραπιδάκης – Αλίκη Δ. Νικηφόρου, Δήμος Κέρκυρας – Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα 2016.

Στον τόμο δημοσιεύεται χρονικό Γερμανού ανθυπολοχαγού που πήρε μέρος στην πολιορκία του 1716 καθώς και στις συγκρούσεις της επόμενης διετίας μεταξύ του βενετικού και του οθωμανικού στόλου μέχρι την υπογραφή της Συνθήκης του Πασσάροβιτς το 1718, με τον τίτλο:
«Χρονικό της Πολιορκίας της πόλης της Κέρκυρας του 1716 και ημερολόγιο των γεγονότων που συνέβησαν κατά τις ναυμαχίες του βενετικού στόλου το 1717 και το 1718, όπως αυτά καταγράφηκαν από έναν ανθυπολοχαγό, που υπηρετούσε τότε στις δυνάμεις της Πολιτείας της Βενετίας. J.C.S.»
Ο τόμος περιλαμβάνει το πανομοιότυπο, τη μεταγραφή του χειρογράφου στη σύγχρονη γερμανική γλώσσα, τη μετάφρασή του στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Advertisements