Οι Δυτικοί στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας)

Μαρία Ντούρου-Ηλιοπούλου, Οι Δυτικοί στη Ρωμανία (13ος-15ος αιώνας). Μια ερμηνευτική προσέγγιση, Κοράλι, Αθήνα 2013, σ. 368, 14Χ21 εκ., ISBN 9789609542173.

dytikoi-romaniaΗ μελέτη της πρώιμης λατινοκρατίας (μετά την Δ΄ σταυροφορία) στη Ρωμανία αποτελεί επίπονη προσπάθεια κυρίως λόγω των ελλιπών διαθέσιμων στοιχείων (ανεπαρκείς αρχειακές πηγές) στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται σοβαρή προσπάθεια να αξιοποιηθεί ανέκδοτο αρχειακό υλικό από αρχεία της δυτικής Ευρώπης προκειμένου να διαφωτιστούν πτυχές της παρουσίας των Δυτικών στον ελληνικό χώρο. Στον τόμο περιλαμβάνεται σειρά άρθρων που αφορούν στην παρουσία, την πολιτική και τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις των δυτικών δυνάμεων που εγκαταστάθηκαν στο χώρο της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας (Ρωμανίας) μετά την Δ΄ σταυροφορία το 1204, όπως παρουσιάζονται σε λατινικές πηγές της εποχής (κυρίως έγγραφα του ανδεγαυικού, βενετικού και αραγωνικού αρχείου). Στόχος της συγκεκριμένης επιλογής είναι να εξοικειώσει το αναγνωστικό κοινό με τους δυτικούς θεσμούς και τις δομές που εμφυτεύθηκαν στο χώρο της Ρωμανίας, όπως και με τις αρχειακές πηγές της σημαντικής αυτής για την ελληνική ιστορία περιόδου, συμβάλλοντας σε μια περαιτέρω εμβάθυνση της μελέτης του μεσογειακού πολιτισμού.
(Από τον πρόλογο της έκδοσης).
Περιεχόμενα

– Allusions of the fourth crusade in latin sources of the 13th and 14th century
– Latin colonization in the eastern Mediterranean during the crusades
– Les «Etrangers latins» en Romanie angevine sous Charles I (1266 – 1285)
– Διοικητικές και κοινωνικές δομές στην ανδεγαυνκή Κέρκυρα επί Καρόλου Α’ (1266 – 1285)
– Η πειρατεία στις ανδεγαυικές κτήσεις της Ρωμανίας στο β’ μισό του 13ου αιώνα
– Εγκαταστάσεις δυτικών σε λατινοκρατούμενες περιοχές τον 13ο και τον 14ο αιώνα. Προσέγγιση στο πρόβλημα του εποικισμού του ελληνικού χώρου
– The oriental policy of Charles I and angevin settlement in Romania. A model of medieval colonialism
– Colonisation latine en Romanie. Le cas de la principaute franque de Moree (XIIIe – XVe siecles). Influences et survivances
– Προσέγγιση στην οικονομική πολιτική του Καρόλου Α’ του Ανδεγαυού στη Ρωμανία. Οργάνωση εμπορίου -εμπορικοί σταθμοί – νόμισμα
– Οι Ιωαννίτες ιππότες και το πριγκιπάτο της Αχαΐας
– Η ανδεγαυική παρουσία στο πριγκιπάτο της Αχαΐας και την Κέρκυρα τα πρώτα χρόνια του Καρόλου Β’ (1289 – 1300)
– Θεσμικά μορφώματα και κοινωνικές συσσωματώσεις στις Φραγκοκρατούμενες περιοχές της Ρωμανίας. Το παράδειγμα της Κέρκυρας και του πριγκιπάτου της Αχαΐας
– Οι δυτικοί στην Πελοπόννησο μετά την Δ’ σταυροφορία. Το παράδειγμα της βαρονίας Πατρών
– Δυτικοί θεσμοί στο πριγκιπάτο της Αχαΐας
– Οι Ανδεγαυοί της Σικελίας και το πριγκιπάτο της Αχαΐας
– Το βουργουνδικό δουκάτο των Αθηνών (1204 – 1311)
– Μαρτυρίες δυτικών πηγών του 13ου και του 14ου αιώνα για τα νησιά του Ιονίου
– Ειδήσεις για τους δυτικούς στα νησιά του Αιγαίου (13ος – 14ο αι.)
– Ανδεγαυοί και Λουσινιάν στην ανατολική Μεσόγειο το β’ μισό του 13ου αιώνα
– Η πνευματική ζωή των λατίνων στις σταυροφορικές κτήσεις της Ρωμανίας
– Αραγώνιοι, Ανδεγαυοί και Βενετοί πριν από την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως
– Les Albanais dans la seconde moitie du XIIIe siecle d’apres les documents angevins
– The Albanians in Latin sources of the 13th and the 14th century
– Οι δυτικοί στη βενετοκρατούμενη Ρωμανία (Κρήτη, Μεθώνη, Κορώνη) από το 1261 έως το 1386. Μια γενική επισκόπηση
– Αραγώνιοι και Καταλανοί στην ανατολική Μεσόγειο τον 13ο και 14ο αιώνα
– Καταλανική παρουσία στην Κρήτη τον 14ο αιώνα
– Οι Καταλανοί στις Κυκλάδες τον 14ο αιώνα
– The Catalan duchy of Athens and the other Latin powers in Greece especially in the principality of Achaea (1311 – 1388)
– The presence of the Aragonese in Romania based on 14th century aragonese documents
– Η λατινική εκκλησία των Νέων Πατρών την περίοδο των Καταλανών (1318 – 1388)

Advertisements