Θησαυρίσματα / Thesaurismata 45 (2015)

Θησαυρίσματα / Thesaurismata 45 (2015) Μελέτες προς τιμή της Maria Francesca Tiepolo / Studi in onore di Maria Francesca Tiepolo.

Εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2017 ο 45ος τόμος του περιοδικού Θησαυρίσματα που είναι αφιερωμένος στην Maria Francesca Tiepolo, διευθύντρια του Archivio di Stato di Venezia από το 1977 έως και το 1990. Στον τόμο περιλαμβάνονται 30 μελέτες οι περισσότερες από τις οποίες εντάσσονται στη θεματική του ιστολογίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Presentazione.

Bibliografia degli scritti di Maria Francesca Tiepolo.

Benjamin Arbel, Le donne ebree a Candia alla luce delle fonti testamentarie (1430-1530 ca.) Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 27-69.

Gino Benzoni, Venezia ispanofobia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 71-90.

Piero Del Negro, Il terzo Bucintoro: L’autunno della Repubblica, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 91-103.

Charalambos Gasparis, Un ramo della famiglia Zeno a Creta medievale (Xlll-XVsec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 105-121.

Jean-Claude Hocquet, Les activites de la colonie venitienne d’Ayas/Lajazzo (1316-1318), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 123-135.

David Jacoby, Venice and the papal embargo against Mamluk Egypt (1291-1344), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 137-154.

Nikos E. Karapidakis, Une source negligee: les relations des Syndics de Corfou, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 155-170.

Sergei Karpov-Maria Ryabova, Libri contabili della fraterna Soranzo nell’Archivio di Stato di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 171-179.

Marianna Kolyva, Miracolo di San Marco. La Translatio Sancti Marci, il monastero della Beata Vergine delle Isole Strofadi (Zante) ed il mosaico della cappella di san Clemente nella basilica di san Marco di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 181-197.

Katerina Konstantinidou, L’ospedale di Zante: un’insolita struttura ospedaliera nel Levante veneziano, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 199-213.

Katerina B. Korre, Forms of alternative dispute resolution in the Greek Confraternity of Venice: The arbitration (16th century), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 215-260.

Kostas E. Lambrinos, Tra Creta e Costantinopoli: L’interprete e mercante Nicola Zucco (XVI-XVIIsec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 261-272.

Ghryssa Maltezou, Notai della Canea e del suo territorio, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 273-284.

Panagiotis Michailaris, Elementi sulla distribuzione del tabacco a Corfu (XVIII sec.), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 285-293.

Giustiniana Migliardi O’Riordan, L’inventario della serie Lettere del fondo Bailo a Costantinopoli dell’Archivio di Stato di Venezia, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 295-314.

Georgios N. Moschopoulos, Panaghis Tipaldo Foresti (1829-1905). Intelletuale greco a Venezia: viceconsole, console, presidente della Comunita Greca (1865-1903), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 315-324.

Karin Nehlsen-von Stryk, La zona grigia tra assicurazione marittima e scommessa a Venezia nel tardo medioevo, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 325-338.

Angeliki Panopulu, Le salizade della ruga maestra: opere pubbliche con fondi privati a Candia nei primi anni del ’600, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 339-360.

Anastasia Papadia-Lala, Antiquity and the cultural environment in the Greek-Venetian East (15th-18th centuries), Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 361-370.

Andrea Pelizza, Mediatori per Venezia. Recupero di captivi e prigionieri tra XVII e XVIII secolo, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 371-389.

Georgios Ploumidis, Butrinto-La Bastia e Parga. Tre dimenticati domini, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 391-407.

Alberto Rizzi, Il leone di San Marco sui cannoni del Levante, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 409-436.

Franco Rossi, «Reati di miseria» e «Reati di citta»: criminalita minore e repressione nel Veneto orientale negli anni del primo conflitto mondiale, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 437-468.

Piero Scarpa, Bertucci Dolfin Provveditore di Verona, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 469-500.

Renata Segre, Ebrei a Corfu nel primo secolo della dominazione veneziana, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 501-515.

Eurigio Tonetti, Echi della Rivoluzione greca a Venezia: ordine pubblico, rifugiati, commerci marittimi, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 517-259.

Kostas G. Tsiknakis, Distruzioni di monumenti veneziani a Creta agli inizi del XX secolo. Una lettera di protesta del 1905, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 531-545.

Panajota Tzivara, Dagli  «stanzini» di Corfù all’«accademia» di Venezia: amicizie e passatempi ludici nel salotto di Caterina Dolfin Tron, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 547-570.

Christos Zampakolas, Il mercante greco Nicolo Glykis a Venezia. Ricostruzione parziale del suo archivio, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 571-606.

Hannelore Zug Tucci, Venezia: anche un mito militare?, Θησαυρίσματα/Thesaurismata 45 (2015), 607-617.

Advertisements