Σούλενμπουργκ, Ημερολόγιο του έτους 1716

Στρατάρχης Ιωάννης Ματθαίος κόμης του Σούλενμπουργκ, Ημερολόγιο του έτους 1716, κατά το οποίο συνέβη η πολιορκία της Κέρκυρας και η ευτυχής απαλλαγή αυτής της πόλης, μετάφραση Λεωνίδας Κόλλας & Μιχάλης Πολίτης, Φίλοι του Ιδρύματος «Μνήμη Albert Cohen» Κέρκυρας, Κέρκυρα 2017, σ. 264, 17Χ24 εκ., ISBN 978-618-82570-1-6.

Στην έκδοση παρουσιάζεται η μετάφραση του Ημερολογίου του στρατάρχη Ιωάννη Ματθαίου φον ντερ Σούλενμπουργκ για το 1716, έτος πολιορκίας της Κέρκυρας από τους οθωμανούς τούρκους. Χρησιμοποιήθηκε το δεμένο αντίγραφο του χειρόγραφου Ημερολογίου, η χρήση του οποίου παραχωρήθηκε από τους ιδιοκτήτες και απογόνους του στρατάρχη με την ευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων για την συμπλήρωση 300 χρόνων από την πολιορκία και τη σωτηρία της Κέρκυρας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος
Επιστολή του κ. Fritz von der Schulenburg.

Ημερολόγιο του έτους 1716, κατά το οποίο συνέβη η πολιορκία της Κέρκυρας και η ευτυχής απαλλαγή αυτής της πόλης.

Σκέψεις για τη δέσμευση της Εξοχότητάς του του Στρατάρχη έναντι της Γαληνοτάτης και για ό,τι του συνέβη από την άφιξή του στην Κέρκυρα μέχρι τη λήξη της πολιορκίας.

Σκέψεις για τα λάθη και τις εσφαλμένες ενέργειες των Απίστων από την αναχώρησή τους από τη Σαπιέντζα και το λιμάνι της Μεθώνης μέχρι τη φυγή τους από την Πόλη της Κέρκυρας και την αποχώρησή τους από τον κόλπο της Κέρκυρας, καθώς και για τα πλεονεκτήματά τους κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του 1716 στο Λεβάντε.
Παρατηρήσεις επί των λαθών και των εσφαλμένων κινήσεων που έκανε ο Καπουδάν Πασάς στην επιχείρησή του στη νήσο Κέρκυρα.

Σκέψεις για τις θετικές και τις αρνητικές κινήσεις του στόλου μας.

Σκέψεις για τις εσφαλμένες κινήσεις του στόλου μας.

Σκέψεις για τα προληπτικά μέτρα και τα πλεονεκτήματα που ο Σερασκέρης χρησιμοποίησε κατά την πολιορκία της Κέρκυρας.

Σκέψεις για τις εσφαλμένες κινήσεις του Σερασκέρη πριν και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Κέρκυρας.
Λίγα λόγια για τη μετάφραση.

Γλώσσαρι.
Βιβλιογραφία.