Διεθνές συνέδριο «Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna», Βενετία 12-13 Απριλίου 2018

Το Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia και το Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, με την υποστήριξη του Istituto Culturale Romeno di Bucarest, διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με τον τίτλο «Venezia e l’Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l’Età moderna», το οποίο θα διεξαχθεί στη Βενετία στις 12 και 13 Απριλίου 2018.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Convegno «Venezia e l'Europa Orientale tra il tardo Medioevo e l'Età moderna», Venezia 12-13 aprile 2018

Advertisements